Apartamento Palazzo Gamba, Florencia

Via dei Martelli 2Duomo, Florencia50159, Italia