Apartamento Apartament Uniwersytecki, Wroclaw

ul. Kuźnicza 30 Wroclaw50-138, Polonia