Apartamento LeoApart, Wroclaw

Więzienna 21 Wroclaw50-114, Polonia