Buch-Ein-Bett Hostel, Hamburgo

Detlev-Bremer-Straße 44Altona St. Pauli, Hamburgo20359, Alemania