Jinjiang Generation International Hotel Chengdu, Chengdu

59 Xianan Street Chengdu610041, China