Honglou Hotel Hangzhou, Hangzhou

2 West Lake Avenue, Shangcheng District Hangzhou310009, China