Hotel Motel 168 Hangzhou Jiao Gong Road Inn, Hangzhou

No. 130 Jiao Gong Road Hangzhou310000, China