Seasons Westlake Arts Hotel Hangzhou (Hubin), Hangzhou

221 Liberation Road, Shangcheng District Hangzhou310001, China