Asia Hotel, Pekín

8 Xinzhong Xijie Dong Cheng DistrictDongcheng Norte, Pekín100027, China