Hotel Savera, Chennai

No.146, Dr. Radhakrishnan Salai Chennai600004, India