Hotel Vijay Park, Chennai

12jawaharlal Nehru Salai Inner Chennai600 106, India