Stillorgan Park Hotel, Dublín

Stillorgan Road Dublín18, Irlanda