Aspect Hotel Kilkenny ( Formerly Days Hotel Kilkenny), Kilkenny

Smithsland South, Springhill KilkennyKILKENNY, Irlanda