Hotel Zuni, Kilkenny

26 Patrick Street Kilkenny Irlanda